Club Facebookna Oerang Soenda

Urang Sunda Hudang Euy!!!

Gajah

Posted by Dendi Rustandi dina Agustus 29, 2010


Baheula mah loba keneh jalma anu can nyaho kumaha dedegan gajah. Ayeuna loba gambarna, baheula mah hese hayang manggihan gambar gajah teh. Harita aya anu kakara balik ti kebon binatang keur ngobrolkeun perkara gajah tea ka babaturanana.

“Waduh….eta mah gajah, awakna teh gede pisan. Geura bae ceulina sagede hihid. Tulalena sagede doran pacul. Sukuna sagede sunglon*….” eureun nyaritana teh da kaburu aya anu ngageroan manten. Kabeneran obrolanana kadengeun ku saurang jalma anu rada ngirung nyaritana anu keur sare di tepas. Terus ku manehna dicaritakeun deui ka baturna, jiga enya bae tas nyaba ti kebon binatang.

“Haduh eta gajah….sukuna sagede sunglon, tulalena sagede doran, ceulina sagede hihid,” pokna.

“Ari awakna sagede kumaha?” ceuk babaturanana malik nanya. Tapi kulantaran tadi teu kasebutkeun, pok bae nyarita, “Sagede sunglon sukuna mah,”

“Lain, ieu mah awakna sagede kumaha?”
“Enya sagede doran pacul tulalena mah,” tembalna semu era.
“Ari maneh, nu sagede doran pacul mah apan tulalena. Ieu mah nanya teh sagede kumaha awakna,” ceuk babaturana teugeug.
Lantaran dipaksa, pok bae manehna nembalan,”Awakna mah sagede japati….”
“Hor maenya…..apan sukuna ge geus sagede sunglon, maenya awakna sagede japati?” babaturanana kerung.
“Da japatina ge dua,” tembal manehna embung eleh.
“Masing dua ge angger bae leutik. Geura we tulalena ge sagede doran pacul.”
“Da japatina tilu.”
“Angger bae masih leutik japati tilu mah. Apan ceulina ge sagede hihid?”
“Da….da….japatina ge saalam dunya,” pokna bari karacam keureuceum eraeun.

kenging mulung ti sundablog.wordpress.com

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: