Club Facebookna Oerang Soenda

Urang Sunda Hudang Euy!!!

Gengsi Ngomong Sunda

Posted by Dendi Rustandi dina Juli 21, 2010


Ku Riang Nurullah Akbar
Jaman kiwari, loba pisan jalma nu “gengsi” ngomong ku basa Sunda. Ahirna leuwih milih ngomong ku basa Indonesia. Tapi hanjakalna teh balelol deuih, lantaran tetep basa Indonesiana pacampur jeung basa Sunda. Malah cenah di sabagian wewengkon mah basa Sunda teh geus mimiti ditinggalkeun pisan. Padahal ceuk pamanggih kuring, hirup di wewengkon Priangan bari teu ngomong basa Sunda teh ibarat angeun teu diuyahan, asa teu jejeg nyebut urang Sundana oge.
Ku sabab kitu, basa Sunda kudu dimumule jeung dipiara sangkan ulah nepi ka musna. Komo nepi ka ukur dianggap warisan tradisi mah, anu pamustunganana basa Sunda ukur jadi rarangken musieum. Sakapeung kuring sok teu ngarti, naha kaayeunakeun loba urang Sunda anu ngarasa gengsi lamun kudu ngomong ku basa Sunda ? Padahal ceuk para ahli, basa Sunda teh kaasup salah sahiji basa anu beunghar ku kosa kata, tina sakecap teh bisa nepi ka jadi sababaraha kecap.Upama bae tina kecap anu nuduhkeun obahna panon, aya ngareret, ngarindat, ngiceup, meledeng, meureundeuy, mureleng, buncelik, ngadilak jeung sajabana.
Jaman ayeuna, abad duapuluh hiji ieu, dina pandangan salah saurang tokoh jeung seniman Sunda, Pa Nano S, basa Sunda teh geus dianggap basa kelas tilu. Kahiji, basa asing, utamana basa Inggris. Kadua, basa Nasional, basa Indonesia. Katilu, kakara basa Sunda. Karunya nya…basa Sunda!.
Loba bukti anu nuduhkeun yen kalobaan urang Sunda ngarasa gengsi ngomong ku basa indungna sorangan. Dina kahirupan sapopoe, contona tukang dagang dina natawarkeun daganganana teh leuwih milih ngagunakeun basa Indonesia tibatan basa Sunda. Alesanana kliseu pisan, ceunah bisi nu meulina loba nu teu ngartieun. Padahal manehna dagang teh di lingkungan Urang Sunda. Atuh sabalikna anu barangbeulina deuih, remen kadenge ku kuring dina nawar barang anu rek dibeulina teh sok make bas Indonesia, deuih. Asa aneh nya, nu dagangna urang Sunda, nu meulina urang Sunda, cicing di daerah Priangan…tapi bet ngarasa gengsi ngomong ku basa Sunda.
Ceuk Ayip Rosidi dina bukuna “Masa Depan Bahasa Daerah : Kasus Sejarah dan Budaya Sunda” kaunggel yen urang Sunda teh geus teu boga kareueus kana basa indungna sorangan, sabab cenah basa Sunda teh teu penting. Hiji-hijina tarekah sangkan urang Sunda bisa ngarasa reueus jeung nganggap basa Sunda penting, urang Sunda kudu boga “prestasi” pinunjul dina sagala widang kahirupan.
Hayu atuh, prung ah! Urang piara basa Sunda. Lamun teu ku urang, rek ku saha deui?

(Nu nulis, murid kelas 8-C SMPN 1 Sumedang) dina Mangle N0. 2245 kolom rumaja

4 Balesan to “Gengsi Ngomong Sunda”

 1. Nano Djuhana said

  Leres pisan eta teh saupami Basa Sunda tos dikarantunkeun ku urang Sunda-na. Sim kuring sok sanaos lami di Bogor nanging ari basa pengantar dilingkungan,di pasar sareng ditempat tempat umum mah kapirengna teh seueur ku basa Indonesia iwal ti basa Sunda. Sim kuring pribadi ngajodo sareng urang sebrang (Banjarmasin) nanging ari sadidinten mah di rorompok 70% komunikasi teh ngahaja nganggo Basa Sunda supados manehna oge ngaraos Nyunda iwal ti kadaharana oge sok ngahaja Nyunda (lalab sambel sareng asin, tempe goreng oge pepes2an ) Mangga atuh ka para nononman Sunda mugi tiasa ngejatkeun deui seni2 Sunda anu tos kahilapkeun sapertos : Calung, Gondang, Rampak Sekar sjjb. dina kahirupan urang kapayuna. Pamugi !!!

 2. Tedy Hardani said

  Satuju pisan, yen urang kudu bisa ngalestarikeun basa sunda, abdi oge tos lami ninggalkeun wewengkon priangan tp tetep kana bahasa sunda mah heunte poho sanajan di nagara batur.

 3. idoey said

  beneur pisan tah..

 4. hasan thea said

  muhun lah satuju saha deui nu rek ngamumule budaya urang iwal to urang sorangan, ete teh titipan ti Gusti nu maha welas

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: