Club Facebookna Oerang Soenda

Urang Sunda Hudang Euy!!!

Ha..Ha…Ha….

Posted by Dendi Rustandi dina Oktober 14, 2009


hahahah

Teroris

Uja: “Beunang ayeuna mah teroris teh!”
Uje: “Saha Ja?”
Uja: “Bongan atuh, neror teh beurang jeung peuting!”
Uje: “Nya saha atuh? Amrozi tea?”
Uja: “Lain!”
Uje: “Sok bejakeun ka kuring saha? Nurdin Top? (beuki panasaran)
Uja: “Eta ge lain!”
Uje: “Saha atuh?”
Uja: “Eu… eta beurit!”
Uje: “Hanas didangukeun serius”

Achmad Faisjal
Jl. Magung Lebak No.9 RT 01/09
Manggungharja – Ciparay
Kab. Bandung 40381

Bisi Morosot

Incu: “Tadi Ki, dina berita tipi, aya pejabat anu pidato saurna teh, kita harus mengencangkan ikat pinggang dengan kenaikan BBM. Naha nya Ki, ku naekna BBM make make kedah mageuhan beubeur?”
Aki: “Apan eta Cu, bisi calana morosot, hayoh we kawiwirangan”
Incuna olohok teu ngartieun.

Yusuf Hernawan
Bekasi Timur

Bebas Banjir

Aya iklan ti hiji pengembang, yen perumahan anu dibangunna bebas banjir. Dina waktuna hujan eta perumahan teh kakeueum. Penghunina unjuk rasa ka kantor pengembang. Ku direktur pengembang diterangkeun yen bener bebas banjir, jadi banjir teh bebas kamana wae, teu disalelewek wungkul. Nu demo bubar.

Yusuf Hernawan
Bekasi Timur

Lagu Nostalgia

Malem minggu biasa ‘al-goflihun’ alias gapleh di pos ronda ngusir tunduh. Sabot keur ‘husu’ mikir, Kang Jaja tuturubun rek indit. Ditanya teh bet kalah ka ngahaleuang lagu nostalgia tea, “… jangan ditanya ke mana aku pergi…”
Sarerea curinghak. Boa kaasupan lelembut kang Jaja teh.
“Rek kamana maneh, Ja?” ceuk Bah Boing.
“Ka tukang heula hayang sawer-wereun!” pokna.
“Sugan kami teh aya jurig nyurup.”

Wawan Sudarwan
SMPN 1 Pagaden Subang 41252

Sawala Krisis

Geus saminggu para ahli ti madhab papat ngayakeun sawala di hiji hotel mewah. Nu jadi bahan sawala nyaeta kumaha carana ngungkulan pasualan krisis ekonomi nu cenah bakal karandapan taun 2009. Pamilon sawala teh rupa-rupa jalma ti rupa-rupa profesi jeung kaahlian masing-masing. Teu kurang sarjana malah aya profesor.
Salasaurang pamilon sari-sari ti pakampungan, basajan jeung eta ku taya guam dina sawala teh. Gawe nundutan, tara nyarita, tara tulas tulis. Jajauheun debat siga nu lian.

Hiji waktu pamingpin sawala nanya.

“Cik Bapa itu tuh nu di juru. Kumaha pamanggih bapa Bapa sual krisis jeung cara-cara ngungkulanana. Tong ngabetem wae atuh, Pa!”

Sanggeus ngadehem pok nu ditanya teh nyarita anca tapi jentre, “Kuring hadir soteh bane wae dijurung ku ketua, wawakilan ti organisasi tani. Pamanggih kuring, ieu sawala nu ongkosna mahal teh taya gunana, mubadir kacida. Kuring lain tukang ngomong komo parea-rea omong. Kuring mah bulu taneuh. Ieu waktu saminggu lebar pisan ka piceun teu puguh. Lamun di lembur saminggu teh mangpaatna kacida keur tatanen jeung ngurus ingon-ingon. Lamun ieu sawala dibikeun keur kuring pikeun modal tatanen, bakal cukup keur dahar salembur satauneun mah.

Teu kudu loba carita…

Jempling teu aya nu wani ngadebat. Ger weh kabeh pamilon surak panuju. Sawala dibubarkeun!

Wawan Sudarwan
SMPN 1 Pagaden Subang 41252

Salah Niat

Satadina mah budak teh sugan we mikir ari dikawinkeun mah. Eh, geus kawin gawena kalah huleng jentul. Digeunggeureuhkeun sangkan aya gadag kawas batur, tembalna teh: “Huleng jentul soteh keur mikir hayang kawas batur ieu ge…”

Heueuh, tapi lila teuing mikirna, euweuh nu dipigawe. Dasar salah paniatan! Sugan mikir teh enya we mikir unggal poe. Mikir wungkul!

Ena Rs
Sidamulya, Bj. Gedang, Rch.

Naek Turun

Mang Ato rek manggul karung. Barang karung nepi kana taktakna, na atuh kolorna morosot. Tuluy digaronjak, majar teh: “Karung naek, kolor turun…”

Ena Rs
Sidamulya, Bj. Gedang, Rch.

Sing Percanten

Saru saurang psikolog, sing saha wae nu rajin maca barakatak minimal sadinten sakali, rarayna bakal katingal cahayaan, teu gampang stres, someah ka sasama, sarta tebih tina panyakit pikun. Sing percanten!

Ena Rs
Sidamulya, Bj. Gedang, Rch.

Kitu Ge

Di hiji halteu beus aya plang: BUANGLAH SAMPAH PADA TEMPATNYA. Tapi di dinya euweuh tempat sampah. Iseng ku kuring di tulisan: KITU GE MUN AYA TEMPAT SAMPAHNA!

Ena Rs
Sidamulya, Bj. Gedang, Rch.

Kaduruk Janggot

Kuring keur anteng ngabandungan berita tipi, anu keur nyiarkeun kasus di Kejaksaan Agung. Solongkrong incu ge nyampeurkeun, diuk gigireun. Sanggeus incu diuk, aya berita kieu: “Dengan kejadian ini, kajagung Hendraman Supandi kebakaran jenggot”. Geus kitu lol gambar Hendrawan Supandi keur diwawancara.
Incu nanya ka kuring:

“Ki, itu Hendraman Supandi teh?” bari nunjuk kana tipi.
“Enya”
“Geuning teu jenggotan?”
“Naha kitu De?” kuring malik nanya.
“Pedah tadi we, saur penyiar, Hendraman Supandi teh kebakaran jenggot cenah, tapi pan teu janggotan, tuh tingali ku Aki” bari nunjuk kana tipi.

Ku kuring dijawab sangeunahna: “Eta meureun seep jenggotna, pan tos ka duruk tea”

Yusuf Hernawan
Jl. Nusa Indah III No. 292
Margahayu – Bekasi Timur 17113

Balik Heula

“Gede atuh mawa duit teh balik gawe ti Arab mah?”
“Ah, sarua we jeung di dieu, malah lamun dipikir-pikir mah asa mending keneh gawe di nagri sorangan.”
“Har, naha bisa kitu?”
“Nya eta ge gede mah gede gajina, tapi dahareunana oge sarua marahalna. Jadi mun sakalieun lapar toh sok ngahaja balik heula ka Indonesia.”
“???”

Zeni
Dago – Bandung

Pemilu Taun Ayeuna

“Urang mah teu ngarti ku pemilu caleg taun ayeuna!”
“Teu ngarti palebah manana?”
“Heueuh, omong cenah ceuk panitia teh mun nyontreng teh kudu hiji, da lamun leuwih ti hiji mah jadi teu sah, ari ieu bet dibere opat, jadi rieut pan kana sirahna ge waktu aya di TPS teh.”
“Heueuh sarua lieur ku peraturan pemilu taun ayeuna mah.”

Zeni
Dago – Bandung

Bocoran

Murid A: “Waktu UAN kamari urang mah meunang bocoran euy tina SMS ti babaturan. Yakinlah urang bakal lulus.”
Murid B: “Urang ge sarua, tapi tina keretas sacewir di papay-papaykeun ka unggal bangku. Optimis urang ge lulus”
Murid C: “Ari urang mah meunang bocoran teh kalah ripuh euy, cipruk we nu aya lain atoh…”
Murid A+B: “Naha, bocoranana teu bisa dipercaya?”
Murid C: “Lain, waktu keur ngerjakeun soal-soal UAN, bret hujan turun gede pisan. Ti para loba nu bocor mani ngagorontor, ma’lum wae da wangunan sakolana geus lima puluh taun can direhab.”
Murid A+B ukur carolohok.

Mima Utami
Desa Sindangsari RT 02/05
Kec. Cisompet – Kab. Garut
44174

(kenging mulung ti majalah mangle )

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: