Club Facebookna Oerang Soenda

Urang Sunda Hudang Euy!!!

ALUNG BOYONG

Posted by Dendi Rustandi dina Agustus 26, 2009


alung boyong

Pikeun masarakat priangan jeung sabudeureunna, kaulinan alung boyong dina mangsa sabada perang dunya II tangtu teu bireuk deui, utamana di wewengkon sukabumi, cianjur, bandung, garut tasikmalaya, jeung ciamis. Ngan hanjakan kaulinan anu pikaresepeun ieu kiwari geus arang dilakukeun ku barudak priangan tur ukur jadi panineungan.

Harti Kaulinan
Anu dimaksud kaulian alung boyong nyaéta kaulian ngalungkeun bal sangkan keuna ka lawan. Upama éta bal keuna ka lawan, mangka éta lawan baris diboyong atawa ditawan.

Kalengkepan Kaulinan
kalengkepan anu dipikabutuh pikeun kaulinan ieu nyaéta bal jeung lapang. Bal nu dipaké bisa ku bola plastic atawa bola voli anu gedéna méh sarua jeung jeruk bali. Dina mangsa baheula, alatan mindeng hésé pikeun meunangkeun bahan pikeun bal, bal téh dijieunna tina kertas-kertas atawa lawon-lawon sésa nu digulungkeun nyarupaan bal nu dibakutet ku tali tina tulang daun cau garing.

Pamaén
pamaén alung boyong nyaéta barudak lalaki nu umurna kira 7 nepi ka 12 taun. Lobana pamaén kudu jangkep, misalna 6, 8, 12 nepi ka 16 urang.

Aturan Jeung Cara Maén
Upama geus sayagi lapang ukuran kurang leuwih 5 x 10 meter jeung bal mangka kaulinan alung boyong ieu baris bisa dilumangsungkeun.

Cara maénkeun :
Nangtukeun para pamaén ngandung harti nangtukeun sabaraha jumlahna, saha balad saha lawan. Umpamana, jumlah sakum pamaén aya 12 urang mangka dina unggal regu kudu aya 6 urang pikeun nyieun 3 pasang nu digandong jeung kukudaanana.
Nangtukeun saha nu meunang bal munggaran, ku cara suten (suiten). Regu nu meunang jadi nu nyepeng bal atawa nu nyerang.

Aturan Maén :

1.
Nu nyepeng bal atawa nu nyerang kudu nyerang lawan ku cara ngalungkeun bal ka arah nu digandong.
2.
Alungaan nu dianggap sah nyaéta nu ngeuna kana nu digandong. Minangka hukumanana éta bal jadi hakna regu lawan anu tadi diserang.
3.
Umpama alunganana ragrag ka tempat nu kosong alatan bisa disimpen ku lawan, mangka nu ngalungkeun wajib nyokot éta bal nu tuluy kudu dipasrahkeun ka lawanna. Tah ayeuna mah giliran reguna nu diserang téh.
4.
Umpama nalika ngalungkeun, balna bisa ditéwak ku lawan, mangka lawan meungang hak piekun naglungkeun bal.
5.
Umpama alunganana pas keuna ka lawan nu digandong tur alunganana dianggap sah, mangka nu digandong éta diboyong atawa ditawan di satukangeun garis wates.
6.
Nu meunang nyaéta regu nu bisa ngaboyong sakabéh lawanna. Umpama teu sakabéhna beunang, bisa ditangtukeun ku cara ngitung regu saha nu anggotana leuwih loba leungitna alatan diboyong.

Kaulinan alung boyong ieu baris jadi ramé nalika masing –masing regu ngusahakeun nyerang lawanna ku silih alungan jeung lawanna anu satékahpolah ngelés bari réréngkakan semu ngahina (mengejek). Saacan bal dialungkeun ka arah lawan éta bal bisa dioper-oper kalawan ka batur saregu tuluy di alungkeun ka arah lawan, umpama lawanna balangah. Ogé kadang-kadang aya anggota regu nu labuh alatan ‘kudana’ capéeun. Upama geus kitu mah nu tadina jadi kuda téh bisa giliran jadi nu digandongna.

Mangfaat Kaulian Alung Boyong
sacara sadar atawa heunteu sadar, kaulian ieu réa mangfaatna ti antarana ngabina gawé baeng antar anggota kelompokna atawa ngalatih gotong royong, ngalatih otot-otot ku gerakan leungeun atawa leumpang mawa beungbeurat pikeun nu jadi kukudaanana ogé jadi sarana hiburan boh pikeun nu maén boh pikeun nu lalajo.

Kenging mulung ti kang ilhamnurwansah.wordpress.com

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: