Club Facebookna Oerang Soenda

Urang Sunda Hudang Euy!!!

Serat Tengah Peuting

Posted by Dendi Rustandi dina Agustus 19, 2009


Ku Juniarso Ridwan

Bulan geus ngulincer ka béh kulon. Méga-méga tingarudat. Mendung nu ngagimbung ti sore kénéh geus dibakutet hawa peuting, disimbut kasimpé. Haréwos taneuh ngamalir ti pasir nu tuluy dihuru kaketir. Pucuk awi tinggarupay tina rungkun nu ngabelegbeg lebah landeuh. Ramo-ramo halimun ngagapuy lebah jukut nu kabulusan. Angin tuluy kakalayangan bangun kingkin, taya kadang nu bisa diajak cumarita.

Ti kajauhan, pakampungan lir kotak-kotak kardus nu napuk na hambalan. Warna-warni cahaya nu nyaliksik kasang carang, ngitung batu nu balatak na wates buruan. Geus lila temen panto-panto nutup kalbu, kekebul katut ramat lancah mapaés bangbarung nu cipruk ku kapeurih.

Sabot anjeun ngoléang. Manuk japati nu kabandang wirahma dunya, kamar-kamar beuki rupek, haté teu kendat guligah. Jarum-jarum waktu narojosan, rocop na jeroeun bayah. Haté karasa dirérab kasono. Awak teu puguh laku, kawas keusik kabawa caah, teu walakaya, bangun taya tanaga. Lampah bet jadi leumpeuh. Sirah jadi suku, suku jadi sirah. Biwir jadi gelas, gelas jadi biwir. Mata jadi panon, panon jadi mata.

Manusa wawayangan baé. Ketak ka hareup teu incah tina lakuning niat jeung léngkah. Nutur laku mapay lacak jatining diri. Rék lumpat ka mana, taya tempat pangrereban. Rék miang ka mana, rumingkang kasengker ku jirim. Dikukuntit kalangkang, hamo bisa nyumput tina tapak.

Hirup éstuning lain di kuburan. Naon nu karasa ku nu lian geuning karandapan ku sorangan. Ngan inget sotéh alatan mibanda kahayang, tapi lain pédah sagala kumawasa. Saniskara aya wates wangenna. Ku kituna awak mah puguh ukuranana, écés takeranana. Taktak hamo bisa ngaleuwihan sirah. Sirah nu salawasna tanggah, antukna bakal titajong.

Nu salawasna tungkul, tangtu moal apal lebah lingsirna matapoé. Ngalieuk sotéh alatan boga beuheung, tandaning towéksa ngariksa diri.

Anjeun téh minangka jimat. Nu bisa mépéndé pikiran. Nu ngarojong hojah. Nu ngajaga antengna seuneu cempor. Nu méré lolongkrang pikeun tandang. Ngan sagalana gumantung ijiran Gusti.

Ayeuna anjeun duka di mana. Boa jeung saha. Teu weléh kuring nganaha-naha. Bongan kungsi patepung jonghok. Bongan silih deukeutkeun haté. Bongan silih teundeun kahariwang. Buktina? Kuring lunta nuturkeun uga.

Kamar medem. Lanté cakueum. Haté peteng.

Jajantung gulinggasahan, aya nu ngagedoran. Témbok dada marékplékan. Getih mancer ka embun-embunan. Beuteung roroésan. Haté diseblok mabok. Diri leungiteun lilingeran.

Gusti, dunya geuning heureut. Teu kebat ngalengkah, ruruhit aya di mana-mana. Wales bener jeung salah ngan semet lebah biwir. Biwir nu raca ku sihir. Nu raca ku gimir. Kari mikir. Kari pipir.
Bandung, mungkas 2005

Juniarso Ridwan

Advertisements

2 Balesan to “Serat Tengah Peuting”

  1. ujang fian said

    sampurasun..simkuring ngaraos bingah ku ayana fosclub ieu margi dina zaman kiwari masih aya keneh anu ngelestrarikeun budya sunda nya simkuring ngaraos jalmi bodo janten tiasa ulung biung..janten ngartos sunda sakeudik2 mah..maju teraass lah…

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: