Club Facebookna Oerang Soenda

Urang Sunda Hudang Euy!!!

Jalma Miskin

Posted by Dendi Rustandi dina Agustus 13, 2009


baduyNu kumaha satemenna jalma miskin teh? Urang Baduy, sanajan imahna – cenah — tina bilik, hateupna tina injuk, teu ngarasa miskin. Sabalikna, urang Toraja, mun can boga munding, sanajan imahna ngajegreng sagede Gedong Sate, kebonna ngembat ti Cisitu nepi ka Ciater, ngarasa can boga nanaon. Pon kitu deui urang Bajawa atawa Kelimutu, Flores, mun teu boga babi ngarasa jadi jalma miskin. Sawatara urang Kabantenan, Bekasi,  baheula, ngarasa can nanaon mun can ka Mekah atawa boga motor. Kajeun imahna teu dipelur-pelur acan ge.

Tetela ukuran miskin teu miskin teh, sipatna subyektif. Sewang-sewangan. Pon kitu deui beunghar heunteuna hiji jalma. Babaturan kuring ngarasa jadi jalma pangbeungharna sadunya alatan bisa ngiridit laptop. Antukna, ka mamana ijigimbrang ngagegembol laptop. Sabalikna, hiji juragan kembang di Cipanas, Cianjur, ngarasa merenah jeung tumaninah hirup sapopoe di saung butut titinggal ramana sanajan kebon kembangna hektaran, imah jeung apartemenna ngajengjreng di Kemang jeung Kebon Jeruk, Jakarta. Da eta kabeh, pajarkeun teh, kagungan Gusti. ”Bapa mah ngan katitipan wungkul,” saur anjeunna, teuneung. Rada beda jeung Nyoman Nuarta, urang Bali nu bubuara jeung kurenan ka urang Bandung: ”Kalau dia belum punya pohon yang umurnya puluhan tahun, dia masih miskin,” ceuk manehna, sawatara taun ka tukang.

Ku alatan sewang-sewangan ukurannana eta, meureun, Juragan Syaifullah Yusuf siga euweuh gawena. ”Kita tidak mau gegabah. Selama ini, kita terus melakukan riset. Data yang satu kita bandingkan dengan data yang lain,” ceuk salah sahiji stafna, bulan tukang. Maksudna, maranehna can wani prak ”gawe” alatan sieun salah ngawangun ”daerah tertinggal”.

Satemenna, kaharti teu kaharti eta jawaban teh. Kahartina, Syaifullah saparakanca siga nu rek nawarkeun paradigma anyar, tapi heubeul, dina kahirupan materialisme kiwari: Ngaragap lelembutan (kahayang jeung kaperluan) rahayat saencan prak barang jieun. Beh dituna, ngukur kabagjaan atawa karaharjaan lain ngan saukur ku pakaya atawa nu sipatna materi. Tapi, oge ngawengku ajen inajen jeung hal-hal nu sipatna imateri. Itangible asset tea, meureun, paribasa nu kawilang keur in kiwari mah.

Teu kahartina: Naha bener kitu? Boa-boa, ngan saukur alesan wungkul keur tunana karep jeung gawe. Sabab, nu kaharti ku kuring, matak aya Kementrian Daerah Tertinggal ge, nya kumaha supaya eta daerah teu ”tertinggal”. Asa piraku mun eta kamentrian tugasna ngaronjatkeun jeung ngamumule ”ketertinggalan” nu aya. Jeung deui: Di mana enya Juragan Syaifullah rek ngawawun ku cara nu ”holistik” kitu, ku naon eta paningal teh teu diterapkeun dina pangwangunan nu leuwih lega? Maksud kuring, ku naon bet kamentriannana wungkul nu boga ”filsafat” siga kitu teh? Naha teu leuwih hade Bappenas, PU, Depperindag – malah Depag – oge boga tangtungan siga kitu? Neuleu  (oge) sarupaning nu teu kadeuleu ku panon. Hehehe…

Ngacapruk nepi ka beh dinya teh, pedah bae tadi beurang panggih jeung babaturan di Setiabudi Building. Pasanggrok di lawang tempat dahar. Kuring rek ka luar, manehna asup. Bari teu weleh kumetap ningali kuring bisa ngabringkeun barudak pabeubeurang lain dina poean pere, manehna nyebutkeun karek nganggeuskeun hiji survai ngeunaan ”miskin”na karyawan di Jakarta. ”Bukan hanya yang gajinya Rp 3 juta. Yang Rp 10 juta pun merasa miskin,” ceuk manehna.

Hanjakal, ngobrol teh teu bisa laju. Si bungsu teu weleh noelan. Hayang geura gura-giru ka toko buku. Atuh, sawatara patanyaan pating garantung: Karyawan siga kumaha satemenna nu jadi subyek eta survai? Sabaraha jalma? Persisna Jakarta beh mana nu disurvaina? Caricingna di mana? Sabaraha sungut nu jadi tanggungjawabna? Kumaha persisna patanyaan nu disodorkeun eta survai teh? Kabeh kapengpet, teu kaburu kedal.

Satemenna mah, siga nu disebutkeun ku eta batur, survai eta rek nembrakkeun kumaha mahalna kahirupan di Jakarta kiwari.  Eta bae, nu gajihna jauh luhureun UMR ge masih ngarasa miskin. Atawa, boa-boa, jumlah UMR eta nu geus teu luyu jeung kaayaan? Kukituna, mun tea mah UMR nu aya geus teu luyu jeung pangabutuh atawa kaayaan, sakumaha satemenna UMR nu pantes keur ukuran kota siga Jakarta?

Siga nu disebutkeun ku eta batur, ”merasa”, oge bubuka pangacaprukan ieu, miskin heunteuna hiji jalma leuwih mangrupa rarasaan atawa subyektif tea meureun. Pan di urang, di Sunda, aya paribasa ”saeutik mahi, loba nyesa”. Malah, beh dituna mah,  ”konsep” miskin teh lain pituin boga urang. Mun teu salah mah eta kecap teh tina basa Arab. (Hanjakal KBBI keur aya nu nginjeum, can diparulangkeun. Kuring teu bisa ngecek bener heunteuna sangkaan kuring ieu). Sabab, di urang mah, asana, konsepna lain ”miskin” atawa ”kaya”. Tapi, ”cukup” jeung ”teu cukup”. ”Boga” jeung ”teu boga”. ”Aya” jeung ”teu aya”. Sanajan, keur nyebutkeun jalma nu walurat pisan, dibasakeunnana teh ”teu boga uyah-uyah acan”. Ari ieu, boga panghasilan nepi ka yutaan? Matak helok urang Malaya, nu nganggap duit urang sarua jeung duit maranehna.

Enya. Tetela, kahirupan urang teh geus ”materialistis”. Ugeran hirup lain ditangtukeun ku ”cukup” jeung ”teu cukup”. Tapi, ku miskin atawa beunghar. Sanajan, dua babasaan nu beda eta teh aya pakaitna. Kukituna, panuhun ka elmu matematik jeung elmu statistika. Ku eta elmu alat, subyektfitas ngeunaan karaharjaan teh lain bae bisa dikuantifisir. Diangkakeun. Tapi, oge diobyektifkeun. Urang jadi boga ugeran, ukuran, atawa udagan nu leuwih kongkrit. Sanajan, sakapeung, sering oge nyasabkeun. Da, sagala diukur ku angka. Teu ngaragap hate. Teu neuleu  (oge) sarupaning nu teu kadeuleu ku panon.

Tapi, kitu ge, meureun…

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: